Ταξιδεύοντας στα τείχη της πόλης – Μοναχή Πορφυρία, πρώην οδηγός TAXI