Γογγυσμοί και τιμωρίες (η συνέχεια για τα παιδιά)

Στην προσπάθεια κατήχησης των παιδιών μας θα αναρτούμε απλοποιημένα και περιληπτικά τα σημαντικότερα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Το βιβλίο της «Εξόδου» συνεχίζεται με την τελική εγκατάσταση των Εβραίων στη Γη της Επαγγελίας. Μέχρι να φθάσουν όμως εκεί, οι Εβραίοι ταλαιπωρούνται σαράντα χρόνια στην έρημο. Ο Μωυσής πεθαίνει κι αφήνει την ηγεσία στον Ιησού του Ναυή.

Συνεχίστε να διαβάζετε……

Αφήστε μια απάντηση