Παράδοση του Νόμου στο Σινά (η συνέχεια για τα παιδιά)

Στην προσπάθεια κατήχησης των παιδιών μας θα αναρτούμε απλοποιημένα και περιληπτικά τα σημαντικότερα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Ωστόσο ο Θεός ξανακάλεσε τον Μωυσή στο όρος Σινά. Ήθελε να του παραδώσει τον νόμο Του γραμμένο σε λίθινες πλάκες, για να είναι αυτές οι πλάκες η συμφωνία  (διαθήκη) του Θεού με τους ανθρώπους. Αφού έδωσε ο Μωυσής εντολές στον λαό του, τους άφησε τον αδελφό του, τον Ααρών, υπεύθυνο κι ανέβηκε πάλι στο βουνό. Πάλι το σύννεφο της δόξας του Θεού σκέπαζε το βουνό. Σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες ο Μωυσής ήταν χαμένος σ’ αυτό το σύννεφο και δεχόταν τις εντολές του Θεού.

Συνεχίστε να διαβάζετε……

Αφήστε μια απάντηση