Η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου (κείμενο και για παιδιά )

Στην προσπάθεια κατήχησης των παιδιών μας θα αναρτούμε απλοποιημένα και περιληπτικά τα σημαντικότερα τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης.

Σύμφωνα με το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη «Γένεση», η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου έγινε σε έξι μέρες, οι οποίες, όπως λένε οι Πατέρες της Eκκλησίας, δεν πρέπει να λογίζονται ως 24ωρα, αλλά ως πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να λοιπόν, τι αναφέρεται στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Συνεχίστε να διαβάζετε….

Αφήστε μια απάντηση