Οταν ή πίστη κλονίζεται

-Γέροντα, γιατί πολλοί ανθρωποι, ένώ πίστευαν, έχασαν τήν πίστη τους;

-’Av δέν προσέχη κανείς στα Θέματα τής πίστεως και της λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται και μπορεί νά γίνη άναίσθητος, νά φθάση σέ σημείο νά μήν πιστεύη τίποτε.

-Μερικοί, Γέροντα, λένε οτι ή πίστη τους κλονίζεται, όταν βλέπουν νά ύποφέρουν καλοί άνθρωποι.

-Ακόμη άν κάψη ο Θεός όλους τούς καλούς, δέν πρέπει νά βάλη κανείς άριστερό λογισμό, άλλα νά σκεφθή πώς ο Θεός, ο,τι κάνει, άπό άγάπη τό κάνει. Ξέρει ο Θεός πώς έργάζεται. Γιά νά έπιτρέψη νά συμβή κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγη. Συνεχίστε να διαβάζεται…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *