-Δεν φιλάς το χέρι του Ιερέως;

-ΟΧΙ,όχι, μην φιλάτε το χέρι του Ιερέως ,σε καμία περίπτωση.Είναι και αυτοί άνθρωποι και ίσως υπάρξει μετάδοσις του ιου.
-Σοβαρά;
-Αμ τι!
-Γιατί εγώ άλλα διάβασα στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός:
«σημεῖα δέ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου … ἐπί ἀῤῥώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καί καλῶς ἕξουσιν.»
Με την δύναμη του ονόματός μου θα βάζουν τα χέρια των επάνω στους αρρώστους και εκείνοι, θα γίνωνται καλά”. (Μαρκ.16-18)

Λοιπόν,τι από τα δύο ισχύει τελικά;Είναι μήπως ψεύστης ο Χριστός;

Πηγή Προσκυνητής