Δημοσιογράφος ερωτά: Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την Θεία Μετάληψη; Ακούστε την απάντηση