Ύμνοι Τεσσαρακοστής

Ψάλλουν  Σιμωνοπετρίτες πατέρες