Ύμνοι Πεντηκοστής – Ψάλλουν οι μοναχές της Ορμύλιας