Όταν ο Κύριος ήταν πάνω στον σταυρό – 53΄ αφήγηση απο το κείμενο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου