Όπλον θεϊκόν η νηστεία της γλώσσης

Μην ομιλήτε ασκόπως. Μην κατακρίνετε ο ένας τον άλλον. Μη βλασφημήτε. Μην αισχρολογήτε.

Όπλον θεϊκόν είναι η νηστεία της γλώσσης.

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμον και έλαβε σάρκα και οστά, διά να βοηθήση τους αδυνάτους εις το πνεύμα και να συγχωρήση τους αμαρτωλούς και να διδάξη την απεριόριστην αγάπη που λέγεται Θεός.

Αγαπάτε τους εχθρούς υμών. Αυτό είναι το σύμβολο της χριστιανοσύνης, διότι πηγάζει από τον ουράνιον Πατέρα, που λέγεται αγάπη και φωνάζει:

Μην κατακρίνετε τον συνάνθρωπόν σας και μεριμνάτε δι’ αυτόν, διότι δεν έχετε το δικαίωμα να κατακρίνετε και δεν έχετε το δικαίωμα να κοιτάζετε, τι πράττει ο καθείς και να σχολιάζετε ακαταπαύστως και να σπαταλάτε τις ώρες της κάθε ημέρας κατακρίνοντας τον πλησίον σας. Ώ άνθρωπε, κοίταξε τα ιδικά σου, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν, δίδαξέ του το αγαθόν και το ηθικόν, γίνε φιλόστοργος συμπαραστάτης του εις μίαν χρήσιμον συμβουλήν, γίνε ακοίμητος φρουρός και πηγή ευσπλαχνίας.

sxedio did 74 sel136

Βιβλίο «Διδαχαί», σελ. 136

ΟΠΩΣ ΥΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΛΥΤΡΑ

Πηγή Ι.Μ.Αγ.Ραφαήλ