Τό παιδί καί τό γράμμα στήν Παναγία

 

Τό παιδί καί τό γράμμα στήν Παναγία.Διαβάζει ο ιερομόναχος Νεκτάριος Κοβιλίάτης Ιερό Κάθισμα Μεταμορφώσεος Άνω Δολοί Μάνης.