π. Ελπίδιος: Ο διωγμός της πίστης και των ιερών Μυστηρίων