Προετοιμασίες Ματζέτων Πεντηκοστής 2019

Το Σάββατο 15/6/19 οι γυναίκες της ενορίας μας συγκεντρώθηκαν ως είθισται στην οικία της επιτρόπου του εκκλησιαστικού συμβουλίου Μαύρας Κολπονδίνου, όπου ετοίμασαν τα Ματζέτα για την εορτή της Πεντηκοστής.