Πρέπει να υπάρχη μεγάλη προσοχή των γονέων προς τα παιδιά


 

Βιβλίο «Μηνύματα», σελ. 95-96

 

Ήμουν στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Κατά την ώρα της θείας λειτουργίας έπεσε το μάτι μου σε μια χελιδονοφωλιά που ήταν σε κάποια γωνία του Ναού. Εκεί πρόσεξα τη μεγάλη στοργή με την οποίαν φύλαγαν οι γονείς τα παιδιά των.

Σε λίγο άκουσα την φωνήν του Αγίου να μου λέη: «Οι γονείς πρέπει να παραδειγματίζωνται από τα πουλιά αυτά, που δεν είναι ικανά ούτε να σπείρουν, ούτε να θερίσουν και από το πώς προσέχουν, όταν κτίζουν την φωλιά τους.

Πρέπει να υπάρχη μεγάλη προσοχή των γονέων προς τα παιδιά. Πρέπει δηλαδή οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά των από την βρεφικήν των ηλικίαν, διότι έρχονται στον κόσμο αγνά και πρέπει να φυτέψουν μέσα στον κόλπο της ψυχής των την διδασκαλίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε να ανατείλη αργότερα πλουσία η συγκομιδή της φωνής του Ευαγγελίου. Να βλαστήσουν δηλαδή και να ευδοκιμήσουν οι ψυχές των παιδιών βλάστησιν χρήσιμον και να ευωδιάσουν. Ευωδίες είναι η αγάπη, η ταπείνωσις, η εγκράτεια και η υπομονή. Να κάνουν ρίζες, κλαδιά και ανθούς και να καρποφορήσουν με ταπείνωσιν τα έργα της αρετής.

Ας διδαχθούμε από το πώς τα πουλιά προσέχουν τη φωλιά τους και με πόσην καρτερικήν αγάπην και υπομονήν περιμένουν να ανατείλη ο ήλιος και να λάμψη το φως, για να πετάξουν στον αιθέρα, να γίνουν γονείς και να ζήσουν την οικογενειακή χαράν της μητρότητος. Η κάθε μητέρα, στην οποία ανήκει η μεγαλύτερη φροντίδα για την ανατροφήν των παιδιών, πρέπει να παραδειγματίζεται από την ταπείνωσιν της Αχράντου Παρθένου Μαριάμ, που είναι το υπόδειγμα των γυναικών».

Πηγή Ι.Μ.Αγίου Ραφαήλ Άνω Σούλι