Πολύτεκνη Οικογένεια – Συζήτηση με τον υπερπολύτεκνο κ. Στρατή Παλιάκη (13παιδια – 84εγγονια)