Θαυμαστές Διηγήσεις π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου- Εκτρώσεις