Ο σκοπός δεν είναι τα χαρίσματα – Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος