Ο Μέγας Εσπερινός των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Ι.Μ.Παναγίας Δερματούσας

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.

Εσπερίζοντας προς τιμήν των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ιστορική Μονή Της στο Τραγάκι.

Ακολουθούν Φωτογραφίες