«Ο Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω, μία χαρισματική μορφή»