Μοναχὴ Πορφυρία – Ταξιδεύοντας στὰ τείχη τῆς πόλης