» Μή πλησιάζεις την Αγία Γραφή χωρίς προσευχή » Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος