” Μή πλησιάζεις την Αγία Γραφή χωρίς προσευχή ” Π. Αθανάσιος Μυτιληναίος