Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Τραγακίου

Με κάθε ιεροπρέπεια εορτάσθηκε, σήμερα 25.02.2018, η Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ι.Ν. Αγίου Νικαλάου Τραγακίου. Στο τέλος της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας ακολούθησε Λιτάνευση των Εικόνων εντός του Ναού.

 

“Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.

Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής