Κατάκτηση και διανομή της Χαναάν

Ο Θεός μίλησε πάλι στο Μωυσή κι αυτή τη φορά τα λόγια Του ήταν πολύ σκληρά: «Ως πότε αυτός ο λαός θα με προκαλεί; Ως πότε θα είναι τόσο αχάριστοι και θα λησμονούν τις ευεργεσίες μου; Επειδή όλοι αυτοί που είδαν τη δόξα μου και τα θαύματά μου στην Αίγυπτο και στην έρημο, δεν υπάκουσαν στη φωνή μου, δεν θα δουν τη χώρα που υποσχέθηκα στους πατέρες τους. Θα αφήσουν τα κόκαλά τους στην έρημο και δεν θα αξιωθούν να μπουν στη Γη της Επαγγελίας». Μετά από αυτή τη φοβερή απόφαση οι Ισραηλίτες συνέχισαν να περιπλανιούνται στην έρημο για σαράντα χρόνια. Ο Θεός όμως δεν τους εγκατέλειψε. Τους βοήθησε να νικήσουν πολύ δυνατούς εχθρούς, συνέχισε να τους θρέφει με το μάννα, τους έστελνε νερό εκεί που δεν υπήρχε. Όλη εκείνη η γενιά των Ισραηλιτών που είχαν φύγει από την Αίγυπτο σιγά-σιγά χανόταν. Μόνο τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα αξιώνονταν να μπουν στη Γη της Επαγγελίας. Κάποτε ο Μωυσής προαισθάνθηκε το τέλος του. Κάλεσε όλο τον λαό, για να του αφήσει τις τελευταίες εντολές του. Τους παρακάλεσε να μην ξεχάσουν ποτέ τον αληθινό Θεό και τον Νόμο που τους είχε παραδώσει. Ύστερα ο ίδιος ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή ν’ ανεβεί στην κορυφή του βουνού Ναβαύ στη χώρα Μωάβ κι από εκεί του έδειξε τη χώρα Χαναάν, αυτή που προόριζε για τον λαό του Ισραήλ. Ο Μωυσής την είδε από ψηλά. Ούτε αυτός πάτησε στη Γη της Επαγγελίας. Πέθανε εκεί, στη χώρα της Μωάβ. Ήταν εκατόν είκοσι χρονών. Τριάντα ημέρες τον θρήνησε όλος ο λαός. Ο  Θεός όρισε διάδοχό του τον Ιησού του Ναυή, άνδρα συνετό και φωτισμένο, που ο Μωυσής τον είχε για βοηθό του όλα αυτά τα σαράντα χρόνια της περιπλάνησης των Ισραηλιτών στην έρημο του Σινά.

Ο Ιησούς του Ναυή με φώτιση του Θεού ετοιμάζεται πλέον για την είσοδο στη Γη της Επαγγελίας. Πρώτη πόλη που πρέπει να καταλάβουν είναι η Ιεριχώ με τα ισχυρά κάστρα. Ο Κύριος τους καθοδηγεί και θα την καταλάβουν χωρίς πολιορκία. Κυκλώνουν την πόλη. Μπροστά πηγαίνει η Κιβωτός της Διαθήκης. Πέντε ιερείς με βούκινα προηγούνται και σαλπίζουν δυνατά κι ακολουθεί όλος ο λαός. Επί επτά ημέρες γυρίζουν γύρω από την πόλη. Την έβδομη ημέρα, στον έβδομο γύρο, ο Ιησούς δίνει εντολή κι όλοι φωνάζουν δυνατά κι οι ιερείς σαλπίζουν. Τα τείχη της πόλης γκρεμίζονται χωρίς να τ’ αγγίξει κανείς κι η πόλη πέφτει στα χέρια των Ισραηλιτών. Μετά την Ιεριχώ όλη η Χαναάν κυριεύθηκε και μοιράστηκε με κλήρο στις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. (Οι δώδεκα φυλές προήλθαν από τα δώδεκα παιδιά του Ιακώβ). Ο Ιησούς του Ναυή πέθανε σε ηλικία εκατόν δέκα ετών, αφού αξιώθηκε να δει τους Ισραηλίτες να εγκαθίστανται και να ευημερούν στη Γη που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός.

Πηγή Πεμπτουσία