Η τέλεια εγκατάλειψη της ζωής μας στα χέρια του Θεού