Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- Π. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ