Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ, ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ, ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΑ