Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Τραγάκι

΄΄Σώσον, Κύριε, τον λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σον φυλάττων, δια του Σταυρού Σου, πολίτευμα.΄΄

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τραγακίου εορτάσαμε την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μετά το πέρας της Θείας Ευχαριστίας μοιράστηκε Βασιλικός σε όλους τους πιστούς.

Σταυρός ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης,
σταυρός η Ωραιότης της Εκκλησίας,
σταυρός βασιλεων το κραταίωμα,
σταυρός πιστών το στήριγμα,
σταυρός αγγέλων η δόξα,
και των δαιμόνων το τραύμα.

Ακολουθούν φωτοστιγμές.