Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Τραγάκι

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τελέστηκε η Ιερά Πανήγυρις της Θεοτόκου στον ομώνυμο ναό Της στο Τραγάκι.  Στην Ευχαριστιακή Σύναξη έλαβε μέρος, εκτός απο τον οικείο Εφημέριο και ο Ιερέας Ηλίας Πομώνης, παλιός εφημέριος στο Τραγάκι.Το Θείο Λόγο κήρυξε ο θεολόγος Διονύσιος Πομώνης. Έψαλλαν ο Δημήτρης Πίσκοπος και ο Αντώνης Βυθούλκας. Θερμές Ευχαριστίες σε όλους όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην οργάνωση της Ιεράς Πανηγύρεως. Η Παναγία να πρευσβεύει για όλους!

Ακολουθούν Φωτογραφίες.

 

Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος α’.
Ἐν τὴ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τὴ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε, Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταὶς πρεσβείαις ταὶς σαὶς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’. Αὐτόμελον.
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν, ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.