Η Γερ.Μακαρία ομιλεί για την θαυμαστή ανεύρεση των λειψάνων του Αγίου Εφραίμ του θαυματουργού με την καθοδήγηση Του!