Ετοιμάζοντας τα Βάγια

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ετοιμασία των Βαίων έγινε στο σπίτι της επιτρόπου μας Μαύρας Κολπονδίνου απο ευλαβείς ενορίτες.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες