Γέρ. Νεκτάριος Βιτάλης: «Η θαυματουργός χείρ του αγ. Νεκταρίου στη ζωή μου»