Γ΄ Πνευματικὴ σύναξη μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο