Απο τα ομαδικά παιχνίδια μας

Η κάθε κατηχητική μας σύναξη συνοδεύεται πάντοτε απο παιχνίδι! Ομαδικά παιχνίδια γνώσεων, κατανόησης, δεξιοτήτων, κινητικά, επιτραπέζια και επιδαπέδια είναι αυτά που κοσμούν τις κατηχητικές μας συνάξεις.

Παραθέτουμε ενδεικτικό Φωτογραφικό υλικό απο την κατηχητική χρονιά 2017 -2018