Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς -Η ζωή, τα έργα και μια θαυμαστή μαρτυρία